ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา (Community Media Learning Center, University of Phayao) จัดเวทีเสวนา “คน ชุมชน และสื่อ” ในรูปแบบออนไลน์ 31/12/2564 21:28:19 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้ชมนิทรรศการที่รวบรวมความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ของศูนย์ฯ รวมถึงผลงานจากนักสื่อสารชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 31/12/2564 21:26:09 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดเวทีแลกเปลี่ยน 31/12/2564 21:07:42 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 31/12/2564 20:55:05 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานผลิตสื่อและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ 31/12/2564 20:26:19 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 31/12/2564 20:19:39 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมทำหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม OBI เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้และข้อมูลสาร 31/12/2564 20:17:45 การบริการวิชาการ
U2TXBCAUP ตำบลหนองหล่ม ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 15:02:16 การบริการวิชาการ
U2TXBCAUP ตำบลภูซาง พร้อมลุยต่อ ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 14:59:59 การบริการวิชาการ
U2TXBCAUP ตำบลเชียงแรง เพิ่มพูนความรู้ พร้อมลุย ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 14:57:48 การบริการวิชาการ
Page 1 of 9 (82 items)Prev123456789Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่