ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาการจัดการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

พิธีสระเกล้าดำหัวท่านคณบดี --ในช่วงเช้า ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี เพื่อสืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย --และในช่วงบ่าย ท่านคณบดีและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (อาคารกีฬาในร่ม)

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานของ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image