ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

underconstruction

.

สำหรับนิสิต