ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนบ้านหนองหล่ม ร่วมต้อนรับกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 Signature และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และชุมชนบ้านหนองหล่ม ร่วมต้อนรับกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และ ดร.วัชระ จตุพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 Signature และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สามารถติดตามผลงานโครงการ 1 คณะ 1 Signature และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ได้ทาง YouTube Chanel : Research bca up ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2564 16:30:44

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่