ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นทุกปี ซึ่งนิสิตได้จัดพานดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2564 16:38:25

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่