ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล “เหรียญทอง” จากโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เป็นปีที่ 2 ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล “เหรียญทอง” ภายใต้การดำเนินโครงการชุมชนนวัตกรรม และโครงการ 1 คณะ 1 Signature ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 โดยคณะได้ดำเนินงานผ่านโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และโครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model

        จากโครงการวิจัยสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทีมวิจัยได้มีกระบวนการในการสร้างนวัตกรชุมชน โดยออกแบบกิจกรรม เน้นกระบวนการคิด การตั้งคำถาม และลงมือทำ บนพื้นฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการนำเสนออาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ และการพัฒนาทักษะการทอผ้า รวมถึงการใช้วัสดุธรรมชาติในการย้อมสีผ้า นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และนำทักษะต่างๆ ไปปรับใช้กับตนเอง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะฯ

   ทั้งนี้สามารถติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Xqs2KFO4ePY 


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2564 10:34:15

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่