ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival) ภายใต้ผลงาน “โครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” ซึ่งจัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนมาตรการ Cultural Mapping/Cultural Space แผนที่ชุมชนทางวัฒนธรรม ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า โดยผลงานดังกล่าวได้ดำเนินงานร่วมกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2564 15:15:54

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่