ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา

       อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง ICT 1207 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้นำเสนอในห้วข้อระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา และได้รับรางวัลในระดับ Bronze พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2564 15:36:18

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่