ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     เริ่มแล้ว !! ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา จัดโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ผ่าน Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้กล่าวต้อนรับ เยาวชน โดยกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ มีความใส่ใจเรื่องของการทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานของตนเอง และพัฒนาวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น

โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เยาวชนในจังหวัดพะเยาเท่านั้น ในครั้งนี้มียังน้องๆ เยาวชนมาจากหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม และจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น กิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” และการ Workshop การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปวางแผนการทำงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. และวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. พบกับกิจกรรม “ภูมิปัญญานี้ที่บ้านฉัน : Story Telling การเล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ และ “Workshop : Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” หากน้องๆ เยาวชนคนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page : ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ (https://www.facebook.com/GreenHeartUP)ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 8:57:09

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่