ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขัน I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้กิจกรรม I-CON TALK

           นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร และนายแสงเดช สุขพรรณ์ นิสิตหลักสูตรคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต ร่วมแข่งขันกิจกรรม I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้ I-CON TALK หัวข้อ “ถ้าคุณได้รับตำแหน่ง UP International Ambassador คุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวสู่ความเป็นสากล”

           และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม I-CON UP 2021 และได้เป็น International Ambassador University of Phayao ในปีนี้ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน และนายแสงเดช สุขพรรณ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรม I-CON UP 2021


ภาพ :    งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:15:22

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่