ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

      นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา จัดโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่าน Google Meet

     กิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกในครั้งนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” และได้มีการ Workshop อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

     โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จะจัดขึ้นอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. หากน้องๆ เยาวชนคนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page : ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ (https://www.facebook.com/GreenHeartUP)


ภาพ :    สาขาการจัดการการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:17:23

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่