ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมในหัวข้อการพูดและการใช้เสียงในเนื้อหาประเภทรายการข่าว

       สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากคุณกรสุมา เจียมสระน้อย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรมากความสามารถจากช่อง พีพีทีวี (PPTV) เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา 127223 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในหัวข้อการพูดและการใช้เสียงในเนื้อหาประเภทรายการข่าว ผ่านทาง Zoom Meeting 

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:19:09

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่