ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

      กัมปนนท์ ศรีบุรินทร์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และภูชิต ธรรมสอน นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “LGBTQ+ ในองค์กรการศึกษา” และหัวข้อ “แรงกดดันการเป็นผู้นำ และการแต่งกายของบัณฑิตตามเพศสภาพในการรับปริญญา” 

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:22:51

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่