ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาส การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity: COP15) ของสหประชาชาติที่ นครคุนหมิง

โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมีความร่วมมือระดับนานาชาติและขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพให้สำเร็จนอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังส่งเสริมความร่วมมือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว ไทย  เมียนมา และเวียดนาม เนื่องจากมีพื้นที่ติดกันแต่ความหลากหลายและวัฒนธรรมถือว่าไม่มีพรมแดนกั้นขวางระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว


ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/10/2564 10:48:25

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่