ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

          ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ พร้อมด้วย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ส่งมอบสิ่งของ และเครื่องใช้จำเป็น เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2564 15:07:43

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่