ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมทำหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม OBI เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้และข้อมูลสาร

อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมทำหนังสือเสียงด้วยโปรแกรม OBI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้และข้อมูลสารได้เช่นเดียวกับคนตาปกติ โดยอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล ได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่า

ตอนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีภาวะสายตาเลือนราง (Low Vision) ที่เพิ่งมีอาการตอนอายุมากแล้วกล่าวว่า "ผู้การทางสายตาไม่ได้มีความสามารถในการอ่านอักษรเบรลล์ (Braille) กันทุกคน บางคนมาพิการตอนอายุมากแล้ว ไม่ได้มีโอกาสได้เรียน ดังนั้นอาสาสมัคร คือ ดวงตาของผู้พิการทางการมองเห็น เพราะทุกวันนี้ห้องสมุดฯ มีหนังสือเสียงเพียงแค่หมื่นกว่าเรื่องเท่านั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยอาสาสมัครอ่านหนังสือเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้และข้อมูลสารได้เช่นเดียวกับคนตาดี เสียงของอาสาสมัครทุกคนมีคุณค่าสำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างอเนกอนันต์"

ไม่ใช่เฉพาะคำพูดของเจ้าหน้าฯ คนหนึ่งที่สื่อสารออกมาด้วยคำพูดและน้ำเสียงที่สื่อออกมาจากใจเท่านั้น แต่เช้าวันนี้่กว่า 2 ชั่วโมงที่รับฟังการบรรยาย และการสอนการใช้โปรแกรม OBI เรามองเห็นเจ้าหน้าที่ที่ทั้งห้องสมุดมีเพียงกัน 4 คน ทั้งคนตาดีและผู้พิการทางสายตา ซึ่งตั้งใจทำงานประสานกันเป็นอย่างดีเพื่อขยายจำนวนหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาให้มีมากขึ้น และเพื่อให้ผู้พิการฯ ได้กลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติให้ได้มากที่สุด

เรายังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากอ่าน (ออกเสียง) ทั้งบทความ วรรณกรรม สารคดี รวมไปถึงหนังสือเรียน ฯลฯ แต่การอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาก็มีขนบที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ซึ่งส่วนตัวไม่ได้รู้สึกท้อแต่กลับมีพลังลึก ๆ ที่อยากสร้างสรรค์งานเสียงมากยิ่งขึ้น ยิ่งรู้ว่าหนังสือเสียงยังคงเป็นที่ต้องการจำนวนมากยิ่งกระตุ้นความอยาก (ทำ) ของเรามากขึ้น


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:17:45

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่