ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

       ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาใช้ในการปฎิบัติงานจริง 

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:19:39

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่