ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พุทธพร  อักษรไพโรจน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม" มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:21:04

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่