ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ปี 2564/2565

นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
จาก 20 ผลงานทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 10 ผลงานทั่วประเทศ

ผลงานที่ 1 Empirical Evidence for Earnings Management among Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand during the COVID-19 Pandemic โดย นายฤทธิไกร คำมูล นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

และผลงานที่ 2  Equity Investor Reactions to the Issuances of Green Bonds (A Case Study from ASEAN Countries) โดยนางสาวณัฐวดี จุลรัตน์ นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทั้ง ผลงานได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ประธานหลักสูตร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:28:42

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่