ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันแบ่งปัน : ประสบการณ์” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม “วันแบ่งปัน : ประสบการณ์” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องขึ้น เพื่อเป็นเวทีการสื่อสาร และการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนฤมล ขันทองหล่อ ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์คู่ขนานการจัดการธุรกิจ รหัส 55 ปัจจุบันทำงานที่ Adecco Thailand (บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด) ตำแหน่ง Application Support, นางสาวอลิสรา ลวดเงิน ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รหัส 56 ปัจจุบันทำงานที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงินนายจิรโมท รัตนวัน ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รหัส 56 ปัจจุบันทำงานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สายงานส่งเสริมเเละสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ส่วนงานอุตสาหกรรมภาคใต้) และนางสาวปกบวร พูลเกษร ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รหัส 56 ปัจจุบันทำงานที่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

      ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน ใน 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเด็นที่ 2 ประสบการณ์การทำงาน พร้อมกับเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ถาม-ตอบ ในประเด็นที่สงสัยอีกด้วย


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:52:58

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่