ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ณ กองการสื่อสารองค์กรฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติอีก 4 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจริญชัย วงค์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.ปวินทร์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการออกแบบ ม.พะเยา คุณเผ่าเทพ อรรถไกวัลวที โปรดิวเซอร์อิสระ วงการบันเทิงไทย-ผู้กำกับละคร และคุณจรัญ จันทร์ชุม เจ้าของกิจการร้านใจ๋ใจ๋สตูดิโอ

        กิจกรรมโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย จัดโดย อ.ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจ


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 20:55:05

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่