ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

        ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

         การลงพื้นที่ดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานในพื้นที่กับพระจิรพงศ์ วรลาโภ รักษาการเจ้าอาวาสวัดตุ่นใต้ ครูจรัญ ใจยืน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตุ่น และพ่อหน้อยสมเกียรติ ชำนาญยา หมอเมืองตำบลบ้านตุ่น อีกด้วย


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:01:53

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่