ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณี ดีกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล ตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ หล่อผางประทีป และร่วมลอยกระทง ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:06:16

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่