ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดเวทีแลกเปลี่ยน

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสื่อใหม่) ต้อนรับบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน 

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:07:42

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่