ผู้บริหารคณะ


ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1508

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

1508© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่