คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ :: School of Management and Information Sciences

ประชาสัมพันธ์

Image

cupt2558

22 Jan 2017

อ่านข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน

สำหรับนิสิต