คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ :: School of Management and Information Sciences

ประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

underconstruction

.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน

สำหรับนิสิต