ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

         ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในการดำเนินโครงการ การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 มีบุคลากรที่ร่วมเป็นทีมวิจัยทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูลดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรนดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน และผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2565 11:16:19

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่